Verlaagd BTW tarief

Home > BTW tarief

Verlaagd BTW tarief

Met ingang van september 2009 geldt voor schilderwerkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar het 9%-tarief voor de omzetbelasting (BTW), mits de woning door particulieren worden bewoond. Onder schilderen wordt in dit verband verstaan het verwerken en aanbrengen van producten zoals lakverven, vernissen, beitsen en voorstrijkmiddelen en de daaronder begrepen relevante voorbereidings- en voorbehandelingwerkzaamheden voor zover deze activiteiten betrekking hebben op de diensten die schilders in hun hoedanigheid van schilder verrichten.

Indien uw woning in aanmerking komt voor het 9%-tarief moeten wij in het bezit zijn van een schrifelijke verklaring waarin wordt aangegeven dat de woning ouder is dan 2 jaar.

Op alle andere kosten is het 21% BTW tarief van toepassing.

BTW-verklaring
U kunt hier de schriftelijke verklaring downloaden: